Що таке товарна українська біржа

Товарна біржа – це спільнота учасників торгівлі: клієнтів, продавців та посередників, дія яких спрямована на створення особливо вигідних умов для формування цін, кругообігу товарів, виконання торговельних угод, швидкості циклу капіталу, ціноутворення, розуміння потреб та пропозицій та іншої торгової діяльності.

Ринок у межах товарної біржі ведеться не загальноприйнятою методикою, а на основі форматів, моделей та необхідних прикладів документів, що регулюють ціни, обсяг товарів, їх асортимент, методи та поставки тощо.

Існує 2 варіанти поділу товарних бірж, щодо держав, які беруть участь у торгівлі, біржі поділяються:

 • транснаціональні (більше 90% торгового циклу на біржах у кожному світі збирається в Америці, Японії та Великобританії);
 • національні (онлайн-торгівля тільки на українському ринку).
 • за різноманітністю товарів:
 • комплексні – на них торгують промисловими та сільськогосподарськими товарами;
 • вузькоспрямовані – мають на меті продаж певних видів товарів (скажімо, біржу з продажу кави, какао та цукру).

Право брати участь у товарній біржі мають як юридичні, так і фізичні особи, які займаються торгівлею та промисловою роботою:

 • окремі особи;
 • компанії-посередники (брокерські, торгові тощо);
 • промислові компанії;
 • банківські фінансові установи;
 • компанії-інвестори.

Плюси проведення аукціонів на біржах

Товарні біржі характеризуються такими переважними для учасників якостями:

 • ціноутворення здійснюється на основі пошуку потреб та пропозицій;
 • контрагенти вибирають один одного на власний розсуд, у вільному порядку;
 • торги проводяться у встановленому порядку, тому, який був розроблений певною біржею;
 • також була розроблена стандартна форма контрактів, що дозволяє ще більше спростити тендери.

В Україні разом із загальновизнаними електронними торговими платформами, такими як УУБ, товарні біржі є також офіційними платформами з акредитацією, де передбачені такі маніпуляції:

 • створення або участь у торгових закупівлях;
 • включення Prozorro до державних закупівель;
 • Залучення до аукціонів з продажу державного майна Prozorro. Продаж.

Припинення закупівлі

Закупівлю скасувати право тільки замовник з приведенням обґрунтування з аргументами даного рішення.

Коли під час завершення прийому пропозицій ніхто з учасників не подав заявку, система в режимі автомата наділяє закупівлю статусом «Закупка не відбулася».

Якщо всі учасники закупівлі піддалися дискваліфікації, закупівля автоматом переходить в статус «Закупка не відбулася».

Вирішення конфліктів інтересів і ліквідація

При виявленні яких-небудь неполадок учасник може зажадати від Замовника усунення порушення в процесі проведення закупівлі через цифрову форму.

В даному документі обов’язково необхідні такі пункти:

 • назва замовника, рішення, виконання яких-небудь дій або їх відсутність, за яким (яким) створюється вимога;
 • порядкове число повідомлення про твір закупівлі, за яким створюється вимога;
 • обґрунтування уявлення вимоги, посилання відкривають порушення в ході твори закупівель, факти, які можуть це довести;
 • суть вимог до замовника та їх обґрунтування; 
 • відомості, що дають можливість встановити звернулася особа, (для підприємств – їх назва, код ЄДРПОУ (при його наявності) і місце розташування або місце реєстрації юридичні особи, для громадян – ПІБ, номер ідентифікатора та номер реєстрації картки обліку платника податків (за її наявності) і місце проживання або місце реєстрації громадянина).

Для створення однакових умов для всіх учасників внесені відомості до часу розкриття пропозицій недоступні замовнику і стають оприлюдненими після відкриття пропозицій.

Всі відомості про хід звернення відкриті для всіх клієнтів з усіх авторизованих цифрових платформ і на веб-ресурсі Уповноваженого органу.

Вимогу розглядає замовник в продовженні трьох днів, і опубліковує результати по ньому. За цей час замовник зобов’язаний розмістити відповідь на вимогу і (в ситуації задоволення) внести необхідні корективи в умови закупівлі або знову розглянути рішення про скасування пропозиції або внаслідок виявлення переможця. 

Ознайомитися з цим рішенням можливе виключно під час до оформлення договору. Слідом за вибором стадії вирішення «Задоволено», «Відхиллено» або «Не задоволено» замовник обов’язково розміщує заснування власного рішення. Щоб дізнатися більше корисної інформації про торги, ви можете перейти на сайт https://sale.uub.com.ua/ru/news/prodazh-drov-tehnologichnyh-v-elektronnij-systemi-prozorro-sale

Слідом за опублікуванням відповіді вимога переходить в статус «виконано замовником» і творець вимоги в продовженні двох днів повинен оцінити відповідь  «Задовільно» чи «Незадовільно»:

 1. «Задовільно» – відповідь задовольнила вимоги його творця; 
 2. «Незадовільно» – відповідь не задовольнила творця.